AgriSkills

Proiectul AgriSkills

Proiectul AgriSkills intenționează să dezvolte și să îmbunătățească nivelul competențelor și abilităților-cheie în rândul tinerilor adulți șomeri (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) din zonele rurale și din zonele cu o concentrare ridicată de tineri adulți șomeri, cu scopul de a-i ajuta să își găsească un loc de muncă sau să își dezvolte propriile afaceri în domeniile legate de agricultură.

În unele țări partenere, deținuții și cei eliberați recent din unitățile penitenciare au fost, de asemenea, vizați, datorită faptului că abilitățile agricole le pot fi de mare ajutor în reintegrare.

Acest proiect intenționează, de asemenea, să sprijine competențele care îi vor ajuta pe tinerii adulți să își creeze propriile afaceri profitabile, oferindu-le materiale de formare legate de afaceri și antreprenoriat.

Fiecare partener al proiectului AgriSkills a efectuat propria investigație a profilului de competențe al populației-țintă din țara sa. În special, a fost evaluat nivelul de cunoștințe pe care grupul-țintă îl are cu privire la diferite domenii agricole, cum ar fi agricultura ecologică, apicultura, agroturismul, horticultura și agricultura socială.

După identificarea nevoilor de formare ale tinerilor din zonele rurale, parteneriatul AgriSkills a elaborat materiale didactice inovatoare. Pe lângă competențele agricole, acest proiect a elaborat module pentru a sprijini dezvoltarea competențelor TIC, antreprenoriale și sociale, pe baza rezultatelor analizei nevoilor fiecărei țări partenere.

Obiectivele specifice ale proiectului AgriSkills sunt: