Module de instruire

Module de instruire | Proiectul AgriSkills

Într-o astfel de lume în schimbare, este important să ne adaptăm la progresele care au loc în toate sectoarele și să dobândim noi cunoștințe și competențe profesionale.

Obiectivul acestei formări este de a extinde cunoștințele în domenii specifice legate de agricultură și antreprenoriat, de a dota cursanții cu noi instrumente pentru a-și spori capacitatea de inserție profesională.

La sfârșitul tuturor modulelor, cursantul va avea o viziune mai largă a noilor concepte care sunt aplicate în sectorul agricol și un nou mod de a face afaceri în viitor.

MODULUL 0

ANTREPRENORIAT

Obiectivul este de a învăța să concepem un model de afaceri adecvat, aplicând pașii necesari pentru a crea o companie durabilă în timp. Descarcă aici.

MODULUL 1

AGROTURISM

Obiectivul este de a cunoaște conceptele de bază ale agroturismului și aplicarea acestuia în elaborarea de noi produse inovatoare în mediul rural. Descarcă aici.

MODULUL 2

HORTICULTURA

Obiectivul este de a cunoaște diferitele componente incluse în producția horticolă și de a identifica noi oportunități de angajare în acest sector. Descarcă aici.

MODULUL 3

AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Obiectivul este de a învăța despre beneficiile acestui sector, de a crește sustenabilitatea întreprinderilor care produc alimente nutritive și de calitate și noi oportunități de angajare. Descarcă aici.

MODULUL 4

AGRICULTURA SOCIALĂ

Obiectivul este de a extinde cunoștințele privind agricultura socială și de a cunoaște strategiile de îmbunătățire a competențelor și abilităților în soluționarea conflictelor sociale. Descarcă aici.

MODULUL 5

PRODUSE TRADIȚIONALE

Obiectivul este de a învăța să dăm valoare produselor și producătorilor locali, precum și de a elabora noi strategii și nișe de ocupare a forței de muncă pentru distribuția de produse locale de calitate. Descarcă aici.

MODULUL 6

APICULTURĂ

Obiectivul este de a cunoaște termenii asociați sectorului apicol, de a înțelege ciclul albinelor și de a dobândi cunoștințe și competențe specifice acestui sector. Descarcă aici.

MODULUL 7

COMUNICARE ȘI NEGOCIERE

Obiectivul este de a învăța conceptele necesare despre comunicare și negociere în cadrul companiei, de a oferi răspunsuri și soluții la problemele derivate din acestea. Descarcă aici.

MODULUL 8

MISIUNEA ȘI STRATEGIA AFACERII

Obiectivul este de a ști să identificăm misiunea companiei noastre, de a ne face propriul plan de afaceri și de a fi în măsură să le prezintăm altora afacerea noastră. Descarcă aici.

MODULUL 9

PLANUL FINANCIAR ȘI ȚINEREA EVIDENȚELOR

Obiectivul este de a învăța conceptele de bază ale unui plan financiar și de a putea elabora planul financiar al afacerii noastre, preluând astfel controlul asupra economiei companiei. Descarcă aici.

MODULUL 10

PLANUL DE PRODUCȚIE

Obiectivul este de a învăța să elaborăm planul de producție al companiei noastre, luând în considerare obiectivele pe termen scurt și lung și activitățile care urmează să fie efectuate în toate etapele de producție. Descarcă aici.

MODULUL 11

GESTIONAREA TIMPULUI

Obiectivul este de a învăța tehnicile și abilitățile necesare pentru gestionarea și controlul timpului în mediile de lucru și aplicarea acestora în cadrul companiei. Descarcă aici.

MODULUL 12

MUNCA ÎN ECHIPĂ

Obiectivul este de a învăța tehnicile și abilitățile necesare pentru lucrul în echipă în mediile de lucru și aplicarea acesteia la lucrătorii din companii. Descarcă aici.

MODULUL 13

SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

Obiectivul este de a învăța termenii asociați cu soluționarea conflictelor, precum și abilitățile necesare pentru a evita, preveni și soluționa conflictele din mediile de lucru. Descarcă aici.

MODULUL 14

GÂNDIRE CRITICĂ

Obiectivul este de a învăța avantajele dezvoltării critice în cadrul unei companii, precum și tehnicile și abilitățile necesare pentru a o aplica în mediile de lucru și în echipele de lucru. Descarcă aici.