Links

LINKS | AGRISKILLS PROJEKT

Poľnohospodárskom sektore sa realizuje veľa inovatívnych projektov, ktoré slúžia ako osvedčené postupy pre všetkých, ktorí sa chcú ponoriť do tohto rastúceho odvetvia trochu hlbšie.

Témy týkajúce sa nových trhových výklenkov, ako sú včelárstvo alebo pestovanie dážďoviek, Boj proti vyľudňovaniu vidieckych oblastí, rovnosť medzi mužmi a ženami vo vidieckom prostredí alebo nové profesie budúcnosti sú niektoré z príkladov, ktoré môžete podrobne vidieť v nasledujúcich odkazoch.

img

Webová stránka múzea v Lišove, kde môžete vidieť, ako ľudia žili, ich tradičné odevy, tradičné vybavenie a náradie.

Prvé univerzitné rýchle občerstvenie, ktoré nakupuje suroviny priamo od farmárov a vyrába z nich výživné občerstvenie, obedy a remeselné jedlá.

Články na webe s relevantnými informáciami, ktoré môžu ľuďom z vidieka pomôcť pri podnikaní v poľnohospodárstve.

Inovatívna vzdelávacia platforma na školenie a podporu mladých ľudí pri úspešnom podnikaní v ich agrobiznise.

Svet bedničiek - obchodný úspech dvoch mladých mužov, ktorí doručujú produkty od miestnych farmárov priamo k zákazníkom.

Projekt PoliRural (Horizont 2020), ktorého cieľom je zvýšiť atraktívnosť vidieka zavedením politík odrážajúcich potreby miestnych podnikateľov a dopytu miestneho obyvateľstva, ochrany životného prostredia a biodiverzity súčasne.

Projekt FoodRus (Horizont 2020) vychádza z troch základných pilierov potravinového reťazca, v ktorých dochádza k plytvaniu potravinami – primárna poľnohospodárska produkcia, potravinové dodávateľsko-odberateľské vzťahy a koneční spotrebitelia - domácnosti. Objektom výskumu a inovácií projektu FoodRUs budú 3 pilotné hodnotové reťazce zamerané na 3 špecifické druhy potravín v Európe:

  • španielsky medziregionálny pilot (SPP) zameraný na zeleninu a šaláty,
  • dánsky pilot (DP), ktorý bude analyzovať hodnotový reťazec pre mäso a ryby,
  • slovenský pilot (SLP) analyzujúci hodnotový reťazec pre chlieb a pečivo.

Pestovanie, predaj, recepty a výrobky z cesnaku.