AgriSkills

Projekt Agriskills

Projekt AgriSkills ma na celu rozwój i poprawę poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności wśród młodych bezrobotnych dorosłych (w wieku 15-29 lat) na obszarach wiejskich i obszarach o dużej koncentracji młodych, bezrobotnych dorosłych, w celu udzielenia im pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub rozwoju własnych przedsiębiorstw w dziedzinach związanych z rolnictwem.

W niektórych krajach partnerskich celem byli również więźniowie i osoby niedawno zwolnione z zakładów karnych, ponieważ umiejętności rolnicze mogą być bardzo pomocne w reintegracji.

Projekt ten ma również na celu wspieranie umiejętności, które pomogą młodym dorosłym w tworzeniu własnych dochodowych przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im materiałów szkoleniowych związanych z biznesem i przedsiębiorczością.

Każdy z partnerów w projekcie AgriSkills przeprowadził własne badanie profilu kompetencyjnego populacji docelowej w swoim kraju. W szczególności oceniliśmy poziom wiedzy, jaką grupa docelowa posiada na temat różnych obszarów rolniczych, takich jak: rolnictwo ekologiczne, pszczelarstwo, agroturystyka, ogrodnictwo i rolnictwo społeczne.

Po zidentyfikowaniu potrzeb szkoleniowych młodzieży z obszarów wiejskich, partnerstwo AgriSkills opracowało innowacyjne materiały dydaktyczne. Poza umiejętnościami rolniczymi, w ramach projektu opracowano moduły wspierające rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości i umiejętności społecznych, w oparciu o wyniki analizy potrzeb dla każdego z krajów partnerskich.

Szczegółowe cele projektu AgriSkills są następujące: