LINKI

LINKI | PROJEKT AGRISKILLS

W sektorze rolnictwa realizowanych jest wiele innowacyjnych projektów, które służą jako dobre praktyki dla wszystkich tych, którzy chcą zagłębić nieco głębiej ten rozwijający się sektor.

Tematy związane z nowymi niszami rynkowymi, takimi jak pszczelarstwo czy uprawa dżdżownic, walka z wyludnianiem się obszarów wiejskich, równość kobiet i mężczyzn w środowisku wiejskim czy nowe zawody przyszłości to tylko niektóre z przykładów, które można szczegółowo zobaczyć w poniższych linkach.

img

Przykład oddolnego podejścia rolników ekologicznych, którzy zorganizowali stowarzyszenie i sprzedają wysokiej jakości produkty ekologiczne bezpośrednio swoim klientom.

Przykład bardzo wysokiego standardu agroturystyki, a także umiejętności przedsiębiorczych.

Muzeum Etnograficzne w Nowym Sączu prezentuje bardzo ciekawą historię polskiej wsi XIX i początku XX wieku oraz rolnictwa.

Przykład umiejętności przedsiębiorczych na obszarach wiejskich, a także sposobu wykorzystania rolnictwa w biznesie turystycznym.

Przykład rozwoju gospodarstwa od podstaw. Właściciel gospodarstwa stał się profesjonalnym lokalnym, wysokiej jakości producentem serów, oferującym wysokiej jakości produkty, a także szkolenia dla zainteresowanych osób.

Projekt w ramach E+ dotyczący produkcji rolnictwa ekologicznego. Projekt zawiera treści szkoleniowe i studia przypadków.

Projekt w ramach E+ dotyczący wielofunkcyjnego rolnictwa. Projekt zawiera treści szkoleniowe i studia przypadków.

Projekt w ramach E+ dotyczący wielofunkcyjnego rolnictwa. Projekt zawiera treści szkoleniowe i studia przypadków w formie multimedialnej.