AgriSkills

Projekt
AgriSkills

Projekt AgriSkills ma na celu wypełnienie luki pomiędzy potrzebami rynku pracy w dziedzinie rolnictwa a brakiem wiedzy i umiejętności wśród osób z obszarów wiejskich. Jego celem jest rozwój i poprawa poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności mieszkańców obszarów wiejskich, aby pomóc im w doskonaleniu lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Ponadto ma ona szkolić i przedstawiać młodym ludziom z obszarów wiejskich, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, możliwości rozwoju umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości i umiejętności społecznych w celu zwiększenia ich szans na zatrudnienie.
PROJEKT AGRISKILLS

CELE SPECJALNE