Moduły szkoleniowe

Moduły szkoleniowe | Projekt Agriskills

W tak zmieniającym się świecie ważne jest, aby dostosować się do postępów, które mają miejsce we wszystkich sektorach i zdobyć nową wiedzę i umiejętności zawodowe.

Celem tego szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu konkretnych przedmiotów związanych z rolnictwem i przedsiębiorczością, wyposażenie studentów w nowe narzędzia zwiększające ich szanse na zatrudnienie.

Po przestudiowaniu wszystkich modułów, student będzie miał szerszą wizję nowych koncepcji, które są stosowane w sektorze rolnictwa i nowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości.

MODUŁ 0

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Celem jest nauczenie projektowania odpowiedniego modelu biznesowego z zastosowaniem niezbędnych kroków w celu stworzenia zrównoważonego przedsiębiorstwa. Pobierz tutaj.

MODUŁ 1

AGROTURYSTYKA

Celem jest poznanie podstawowych pojęć agroturystyki i ich zastosowanie w rozwoju nowych innowacyjnych produktów w środowisku wiejskim. Pobierz tutaj.

MODUŁ 2

OGRODNICTWO

Celem jest poznanie różnych elementów zawartych w produkcji ogrodniczej i określenie nowych możliwości zatrudnienia w sektorze. Pobierz tutaj.

MODUŁ 3

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Celem jest poznanie korzyści płynących z tego sektora, zwiększenie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw produkujących wysokiej jakości żywność oraz nowe możliwości zatrudnienia. Pobierz tutaj.

MODUŁ 4

ROLNICTWO SPOŁECZNE

Celem jest poszerzenie wiedzy na temat rolnictwa społecznego oraz poznanie strategii doskonalenia umiejętności i kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych. Pobierz tutaj.

MODUŁ 5

PRODUKTY TRADYCYJNE

Celem jest nauczenie się nadawania wartości lokalnym produktom i producentom, a także rozwijanie nowych strategii i nisz zatrudnienia w zakresie dystrybucji lokalnych produktów wysokiej jakości. Pobierz tutaj.

MODUŁ 6

APITERAPIA

Celem jest poznanie pojęć związanych z sektorem pszczelarskim, zrozumienie cyklu pszczelarskiego oraz zdobycie wiedzy i umiejętności do podjęcia w tym sektorze. Pobierz tutaj.

MODUŁ 7

KOMUNIKACJA I NEGOCJACJE

Celem jest poznanie niezbędnych koncepcji w zakresie komunikacji i negocjacji w firmie, udzielanie odpowiedzi i rozwiązywanie wynikających z nich problemów. Pobierz tutaj.

MODUŁ 8

MISJA I STRATEGIA BIZNESOWA

Celem jest dowiedzenie się, jak rozpoznać misję firmy, jak napisać własny biznesplan i jak zaprezentować swoją działalność innym. Pobierz tutaj.

MODUŁ 9

PLAN FINANSOWY I PROWADZENIE DOKUMENTACJI

Celem jest poznanie podstawowych pojęć planu finansowego i umiejętność opracowania planu finansowego firmy, a tym samym przejęcie kontroli nad jej gospodarką. Pobierz tutaj.

MODUŁ 10

PLAN PRODUKCJI

Celem jest nauczenie się opracowywania planu produkcji firmy, z uwzględnieniem celów krótko- i długoterminowych oraz działań, które należy wykonać na wszystkich etapach produkcji. Pobierz tutaj.

MODUŁ 11

ZARZĄDZANIE CZASEM

Celem jest poznanie technik i umiejętności niezbędnych do zarządzania i kontroli czasu pracy w środowisku pracy oraz ich zastosowania w firmie. Pobierz tutaj.

MODUŁ 12

PRACA ZESPOŁOWA

Celem jest poznanie technik i umiejętności niezbędnych do pracy zespołowej w środowisku pracy oraz ich zastosowania w odniesieniu do pracowników firmy. Pobierz tutaj.

MODUŁ 13

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Celem jest poznanie pojęć związanych z rozwiązywaniem konfliktów, jak również umiejętności niezbędnych do unikania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w środowisku pracy. Pobierz tutaj.

MODUŁ 14

MYŚLENIE KRYTYCZNE

Celem jest poznanie zalet krytycznego rozwoju w firmie, a także technik i umiejętności niezbędnych do zastosowania w środowisku pracy i w zespołach roboczych. Pobierz tutaj.