AgriSkills

Proiectul
AgriSkills

Proiectul AgriSkills își propune să reducă decalajul dintre nevoile pieței muncii în domeniul agriculturii și lipsa de cunoștințe și competențe în rândul persoanelor din mediul rural. Proiectul intenționează să dezvolte și să îmbunătățească nivelul competențelor și abilităților-cheie ale locuitorilor din zonele rurale, cu scopul

de a-i ajuta să își îmbunătățească sau să își deschidă propria afacere. În plus, proiectul ar trebui să formeze și să prezinte opțiuni pentru tinerii adulți defavorizați din zonele rurale și îndepărtate în ceea ce privește competențele TIC și competențele antreprenoriale și sociale, pentru a le crește nivelul de inserție profesională.
PROIECTUL AGRISKILLS

OBIECTIVE SPECIFICE