Agriskills

Agriskills
Projekt

Cieľom projektu AgriSkills je prekonať priepasť medzi potrebami trhu práce v oblasti poľnohospodárstva a nedostatkom vedomostí a zručností medzi ľuďmi z vidieckych oblastí. Má v úmysle rozvíjať a zlepšovať úroveň kľúčových kompetencií a zručností obyvateľov vidieckych

oblastí s cieľom pomôcť im pri zdokonaľovaní alebo začatí vlastného podnikania. Okrem toho prezentuje možnosti znevýhodnených mladých ľudí z vidieckych a odľahlých oblastí v oblasti zručností v oblasti IKT, podnikateľských a sociálnych zručností s cieľom zvýšiť ich úroveň zamestnateľnosti.
AGRISKILLS PROJEKT

Špecifické ciele