AgriSkills

Agriskills Projesi

AgriSkills projesi, kırsal alanlarda yaşayan işsiz genç yetişkinlerin (15-29) yoğun olarak bulunduğu bölgelerde iş bulmalarına veya gelişimlerine yardımcı olmayı, onların tarımsal alanlardaki temel yetkinliklerini, becerilerini geliştirmeyi ve kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunun projemizi birlikte yürüttüğümüz bazı ortaklarımızın ülkelerinde özellikle tarımsal becerilerilerle yeniden bütünleşmede çok yardımcı olabileceği gerçeği nedeniyle, mahkum ve tutuklular, ayrıca yeni tahliye olanlar için önem arzettiğini biliyoruz. Diğer taraftan proje aynı zamanda genç yetişkinlere iş ve girişimcilikle ilgili eğitim materyalleri sağlayarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacak becerileri desteklemeyi de amaçlamaktadır. Bu gerekçelerle AgriSkills projesi ortağı her ülke kendi hedef kitlelerinin yetkinlik profiline ilişkin yeterlilik araştırmalarını gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda özellikle projenin hitap ettiği hedef grubun organik tarım, arıcılık, tarım turizmi, bahçecilik ve sosyal çiftçilik gibi çeşitli tarım alanları hakkında sahip olduğu bilgi düzeyi ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Kırsal alanlardaki gençlerin eğitim gereksinimleri belirlendikten sonra, AgriSkills ortaklığı yenilikçi öğretim materyalleri üzerine yoğunlaşmış ve değişik modüller geliştirmiştir. Bu modüller, tarımsal becerilere ek olarak, proje ortağı ülkelerin ihtiyaç analizleriyle belirlenen yeterlilikleri için BİT, girişimcilik ve sosyal becerilerle ilgili bilgileri içermektedir.

AgriSkills projesinin özel hedefleri şunlardır: