Projesi

Agriskills
projesi

AgriSkills projesi, tarım alanındaki işgücü piyasasının gereksinimleriyle kırsal kesimdeki insanların bilgi ve beceri eksiklikleri arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır. Proje kırsalda yaşayan gençlerin kendi işlerini geliştirmelerine veya kurmalarına yardımcı olmak amacıyla, temel yeterlilik

ve beceri düzeylerine katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Ek olarak, kırsal bölgelerdeki dezavantajlı genç yetişkinlerin istihdam edilebilirlik seviyelerini yükseltmek için bilgi işlem teknolojileri (BİT), girişimcilik ve sosyal becerilerini gelşitirmeye yönelik eğitim ve sunulmaktadır.
AGRISKILLS PROJESİ

ÖZEL HEDEFLER