Eğitim Modülleri

Eğitim Modülleri | Agriskills Projesi

Böylesine hızla değişen bir dünyada, tüm sektörlerde meydana gelen gelişmelere uyum sağlamak, yeni bilgi ve iş becerileri edinmek şüphesiz çok önemlidir.

Bu eğitimin amacı, öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için yeni araçlarla donatmak, tarım ve girişimcilikle ilgili belirli konulardaki bilgilerini geliştirmektir.

Tüm modüllerin sonunda öğrenci, tarım sektöründe uygulanan yeni kavramlar hakkında daha geniş bir vizyona ve gelecekte yeni bir iş yapma olanağına sahip olacaktır.

MODÜL 0

GİRİŞİMCİLİK

Amaç, zaman içinde sürdürülebilir bir şirket yaratmak için gerekli adımları uygulayarak uygun bir iş modeli tasarlamayı öğrenmektir. Buradan indirin.

MODÜL 1

AGRITURİZM

Amaç, tarım turistinin temel kavramlarını ve kırsal ortamlarda yeni yenilikçi ürünlerin geliştirilmesindeki uygulamalarını bilmektir. Buradan indirin.

MODÜL 2

BAHÇE UYGULAMALARI

Amaç, bahçecilik üretimine dahil olan farklı bileşenleri bilmek ve sektördeki yeni iş fırsatlarını belirlemektir. Buradan indirin.

MODÜL 3

ORGANİK TARIM

Hedef, bu sektörün faydalarını öğrenmek, besleyici ve kaliteli gıda üreten firmaların sürdürülebilirliğini ve yeni istihdam olanaklarını artırmaktır. Buradan indirin.

MODÜL 4

SOSYAL ÇİFTÇİLİK

Amaç, sosyal çiftçilik hakkındaki bilgileri genişletmek ve sosyal çatışmaların çözümünde beceri ve yeterlilikleri geliştirmeye yönelik stratejileri bilmektir. Buradan indirin.

MODÜL 5

GELENEKSEL ÜRÜNLER

Hedef, yerel ürünlere ve üreticilere değer vermeyi öğrenmenin yanı sıra, kaliteli yerel ürünlerin dağıtımı için yeni stratejiler ve istihdam alanları geliştirmektir. Buradan indirin.

MODÜL 6

ARICILIK

Amaç, arıcılık sektörü ile ilgili terimleri bilmek, arının doğal yaşam döngüsünü anlamak ve bu sektördeki yenilikçi bilgi ve becerileri edinmektir. Buradan indirin.

MODÜL 7

İLETİŞİM VE MÜZAKERE

Şirket içi iletişim ve müzakere ile ilgili gerekli kavramları öğrenmek, bunlardan kaynaklanan sorunlara cevap ve çözüm üretmektir. Buradan indirin.

MODÜL 8

MİSYON VE İŞ STRATEJİSİ

Amaç, şirketimizin misyonunu nasıl belirleyeceğimizi bilmek, kendi iş planımızı yazmak ve işimizi başkalarınna gereği gibi sunabilmektir. Buradan indirin.

MODÜL 9

FİNANSAL PLAN VE KAYIT TUTMA

Amaç, bir finansal planın temel kavramlarını öğrenmek ve işletmemizin finansal planını geliştirebilmek ve böylece şirket ekonomisinin kontrolünü ele almaktır. Buradan indirin.

MODÜL 10

ÜRETİM PLANI

Üretimin her aşamasında yapılacak faaliyetleri, kısa ve uzun vadeli hedefleri dikkate alarak işletmenin üretim planını geliştirmeyi öğrenmektir. Buradan indirin.

MODÜL 11

ZAMAN YÖNETİMİ

Amaç, çalışma ortamlarında zaman yönetimi ve kontrolü için gerekli teknik becerileri ve bunların şirkete uygulanmasını öğrenmektir. Buradan indirin.

MODÜL 12

EKİP ÇALIŞMASI

Amaç, çalışma ortamlarında ekip çalışması için gerekli teknik becerileri ve bunların şirket çalışanlarına uygulanmasını öğrenmektir. Buradan indirin.

MODÜL 13

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

Amaç, çatışma çözme ile ilgili terimleri ve ayrıca çalışma ortamlarında çatışmaları önlemek ve çözmek için gerekli becerileri öğrenmektir. Buradan indirin.

MODÜL 14

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Amaç, bir şirket içinde kritik gelişimin avantajlarını ve bunu çalışma ortamlarında ve çalışma ekiplerinde uygulamak için gerekli tekniği ve becerileri öğrenmektir. Buradan indirin.